v

參展藝術家
藝術家
藝術家
黃秀傑(31)
作品目錄
材質分類
材質分類
全部作品(31)
水墨(31)

展覽
御風而行-黃秀傑個展
2016/10/05 - 2016/10/16
桃園文化局桃園館 第二展覽室


桃園網路美術館

33053桃園市桃園區縣府路21號
電話(03)3322592#8705
傳真(03)3333266Google Map
作品目錄
FirstPrev1234NextLast
030837
黃秀傑
水墨 水墨
十里畫廊
2012
68X68cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030838
黃秀傑
水墨 水墨
千濤拍岸
2012
68X68cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030839
黃秀傑
水墨 水墨
千嚴競勝
2009
97 x97cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030840
黃秀傑
水墨 水墨
大草原
2015
97 x97cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030841
黃秀傑
水墨 水墨
山雲
2012
98 x98cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030842
黃秀傑
水墨 水墨
共舞
2009
68 x68cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030843
黃秀傑
水墨 水墨
老梅綠礁
2014
68x134cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030844
黃秀傑
水墨 水墨
和平島
2014
68x134cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030845
黃秀傑
水墨 水墨
金色竹圍港
2013
45 x68cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
030846
黃秀傑
水墨 水墨
柔情似水
2013
68 x134cm

| Detail | Zoom | Puzzle |

御風而行-黃秀傑個展
FirstPrev1234NextLast

     Copyright 桃園網路美術館 All Rights Reserved.  Powered by 訊丞資訊.